The Donck Sessions

the donck sessions invitation

client: Catharina Groeninx van Zoelen
year: 2006

“the donck sessions brengt smaakmakers uit verschillende nederlandse sectoren samen voor reflectie, verdieping en actie in de luwte en ongedwongenheid van een lusthof anno nu. vanuit de overtuiging dat contrasten en samenwerking tussen verschillende werelden inspiratie biedt om te bouwen aan een duurzame, creatieve en innovatieve toekomst voor de nederlandse samenleving en economie.”

the donck sessions invitation
the donck sessions invitation